Cees Romijn
Cees Romijn (Foto: )

Een gênante vertoning

Cees Romijn

Het had heel anders moeten lopen, donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nieuwkoop. Zonder rumoer, zonder rode koppen en dikke nekken en het allerbelangrijkste: zonder een ingediende Motie van Treurnis. Allemaal niet nodig, maar het gebeurde toch.

In het Vragen Half Uur kwam de verpachting van de aula van de Algemene begraafplaats in Ter Aar aan de orde. Eind 2017 nam de gemeenteraad een besluit om de aula in beheer over te dragen aan een geïnteresseerde uitvaartondernemer. Met Keur & Keur Overlijdenszorg uit Woubrugge is het college van B&W tot een akkoord gekomen. De overdracht vond plaats begin januari 2019. "Dat traject is prima verlopen," meldde burgemeester Buijserd. De nieuwe pachter van de aula ging voortvarend te werk en plaatste een ander slot in de deur van de aula. Hierdoor konden collega begrafenisondernemers niet meer in de aula komen. Paniek en ongenoegen.

Fractievoorzitters van SGP/CU (Elias van Belzen) en de VVD (Tom de Kleer) hadden wat vragen over de manier van communiceren naar alle betrokkenen. Buijserd zat bij dit agendapunt eigenlijk met twee petten op. Op de ene pet stond 'Voorzitter' en op de andere 'Portefeuillehouder'. Van Belzen stelde een aantal vragen over de gang van zaken als de aula door een ondernemer wordt beheerd. Dat irriteerde de portefeuillehouder. "Wij hebben voor het beheer van de aula een erfpachtovereenkomst getekend met Keur & Keur Overlijdenszorg. Die gaat dat regelen."

SGP/CU en VVD hadden de overdracht van de aula in een krant moeten lezen en vroegen de portefeuillehouder "of het niet beter was geweest om zowel de raad als de relevante maatschappelijke partijen beter te informeren over de status en de voortgang van dit proces." Er volgde een bits antwoord en toen de rapen waren gaar. Eerst werd een schorsing aangevraagd en door voorzitter Buijserd toegestaan. Dat was eigenaardig. Het was per slot van rekening alleen maar een vraag in het Vragen Half Uur. Maar goed, na de schorsing kreeg Van Belzen weer een antwoord dat hem niet kon overtuigen. De Kleer vroeg Buijserd daarna "of het niet chiquer was geweest om de andere begrafenisondernemers van de wijziging op de hoogte te stellen. De communicatie gedurende dit proces had beter gekund en gemoeten." De portefeuillehouder was het daar niet mee eens.

De VVD diende daarna samen met de SGP/CU een Motie van Treurnis in over deze tekortgeschoten communicatie. Over die motie spraken coalitiepartijen op hun beurt droefheid en ongenoegen uit. Na stemming bleek dat de motie het niet haalde. Alleen SGP/CU, VVD en D66 stemden voor. De coalitiepartijen stemden tegen. Voorzitter Buijserd was er helemaal klaar mee. Hij was het meer dan zat. Hij sloeg een agendapunt over en sloot direct de vergadering. Als portefeuillehouder Buijserd iets anders op de vragen had gereageerd en gezegd had dat de betrokkenen alsnog worden geïnformeerd, dan was 'dit gedoe' als een nachtkaars uitgegaan. Zo niet nodig dit.

Meer berichten