Het aantal  vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000.
Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. (Foto: )

Pas op de plaats met ontwikkeling Schiphol

Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van

Schiphol. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo snel mogelijk willen

zij het nieuwe normen- en handhavingsstelsel in de regelgeving verankerd zien. Het aantal

vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast

willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan

en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.

Dat geeft de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, Hans Alders, aan in zijn verslag van de

resultaten van het overleg in de Omgevingsraad. Het verslag wordt uitgebracht na een uitvoerige

maatschappelijke consultatie en na maandenlange besprekingen tussen de luchtvaartsector,

overheden, omwonenden, milieubeweging en VNO-NCW.

De voorzitter van het overleg heeft de afgelopen weken nog een ultiem voorstel aan de partijen

voorgelegd. Daarin is een beperkte ontwikkeling voor de komende 5 jaar van de huidige 500.000

vliegtuigbewegingen tot maximaal 510.000 vliegtuigbewegingen opgenomen. Die ontwikkeling wordt

gekoppeld aan een start van de luchthaven Lelystad met 10.000 vliegtuigbewegingen in diezelfde

periode. Voor de periode daarna is het dan aan de Rijksoverheid om met voorstellen te komen in de

luchtvaartnota.

Hans Alders wijst er op dat de door hem voorgestelde ontwikkeling tot en met 2023 van 510.000 op

Schiphol en 10.000 op Lelystad – naast de inmiddels gerealiseerde 25.000 extra op Eindhoven – optelt

tot 545.000 vliegtuigbewegingen. Dat aantal maakt het mogelijk de kernfunctie van Schiphol, het

verzorgen van directe intercontinentale verbindingen, beheerst uit te breiden. Het blijft ruimschoots

binnen de oorspronkelijke afspraken in 2008 van in totaal 580.000 vliegtuigbewegingen.

Het voorstel van Hans Alders voor de komende vijf jaar zou het mogelijk moeten maken om de

benodigde tijd te nemen om tot een noodzakelijke en zorgvuldige afweging te komen over de middelen lange termijnontwikkeling van de internationale verbinding van Nederland met de rest van de

wereld. Stappen als substitutie door middel van treinverbindingen en banen in zee vragen immers om

tijd, zeker als het om meer gaat dan onderzoek.

Hans Alders geeft in zijn voorstel verder aan dat het hem verstandig lijkt om de resultaten van de

maatschappelijke consultatie om te zetten in aanvullende afspraken ter versterking van de

leefbaarheid. Als voorbeelden worden genoemd de opzet van een meetnetwerk waarmee ook de input

in geluidsberekeningen kan worden gecheckt, de inrichting van een ombudsfunctie, het hoger

aanvliegen op grotere afstand van de luchthaven en het treffen van opkoop- en isolatiemaatregelen.

Uit het verslag van de voorzitter aan de Minister wordt duidelijk dat de luchtvaartpartijen en de

omgeving ook dit ultieme voorstel niet steunen. Bij de omgevingspartijen is geen steun voor een

ontwikkeling van de luchthaven voorbij de 500.000 vliegtuigbewegingen. De luchtvaartsector dringt

aan op meer ontwikkelruimte voor de komende jaren dan in het voorstel van de voorzitter. Waar steun

voor dit voorstel bij alle partijen ontbreekt, meent de voorzitter dat een legitimatie ontbreekt om als

voorzitter een advies uit te brengen.

Meer informatie?

Het volledige advies en de bijbehorende bijlagen kunt u vinden op de website van de Omgevingsraad

Schiphol: www.omgevingevingsraadschiphol.nl voor het persbericht. Secretariaat Omgevingsraad

Schiphol 023 568 5230 / 06 -52 59 69 05

Meer berichten