Samen voor Kaag en Braassem organiseert eerste inwonersavond

Het eerste goede voornemen van het bestuur van Samen voor Kaag en Braassem is het organiseren van openbare inwonersavonden. Iedereen is op deze avond welkom om mee te komen doen.

Onze eerste openbare inwoners avond is op donderdag 24 januari in de alkeburcht, zaal open om 19.45, we starten om 20.00. onderwerp van deze eerste avond in deze raadsperiode is: communicatie.
Communicatie is soms lastig, het is meestal vanuit twee richtingen. in ons geval vanuit de inwoners van onze gemeente naar de gemeente toe en ook anderzijds vanuit de gemeente naar de inwoners toe. soms gaat het goed en soms kan het beter inwoners zijn heel verschillend. en de gemeente bestaat ook nog eens uit verschillende geledingen, ieder met eigen verantwoordelijkheden en communicatie uitingen. de raad, het college en de ambtelijke organisatie hebben allemaal hun eigen rol in het functioneren binnen de gemeente en de communicatie die hieruit voort komt. deze openbare inwonersavond is bedoeld om elkaar beter te begrijpen. kom dus luisteren maar vooral vertellen wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. pak je kans om je uit te spreken. praat mee, denk mee!

Meer berichten