Foto:

Nieuwjaarsreceptie gemeente Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn - Burgemeester Spies vertelde het niet alleen onlangs hier in de krant, maar ook tijdens haar speech afgelopen maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie: er moet meer gevierd worden. En dan mag dat ook iets kosten. Alle inwoners waren welkom en velen waren ook op de uitnodiging ingegaan om samen met de burgemeester te proosten op het nieuwe jaar. Stadsdichter Kaj Elhorst (op de foto samen met burgemeester Spies) opende de avond. 

Dames en heren,

Dank aan het jeugdensemble van DSS voor het muzikale welkom! Dank ook aan onze stadsdichter Kaj Elhorst voor deze originele opening!

Beste mensen, van harte welkom! In het bijzonder alle speciale gasten van vanavond die op 'nummer 19' wonen: fijn dat u hier vanavond bent!

We zijn het nieuwe jaar feestelijk begonnen! We slagen er al een aantal jaren in om samen van de jaarwisseling vooral een feest te maken. Daarvoor wil ik allereerst onze inwoners maar ook de politie , onze brandweermensen en andere hulpverleners bedanken. Gelukkig hebben zij hun werk ongehinderd kunnen doen. Dat is eigenlijk niet meer dan normaal. Gebeurtenissen in andere gemeenten laten helaas zien dat hulpverleners geregeld geconfronteerd worden met geweld. Dat is te bizar voor woorden.

Er is veel te vieren: Dat verrast u misschien, omdat het geregeld lijkt alsof donkere wolken zich samenpakken boven ons land. Goed nieuws is geen nieuws. Dus ja, zeggen de doemdenkers dan, de economie laat mooie cijfers zien, maar dat kan natuurlijk nooit lang goed gaan. Op social media rollen de zwartkijkers met hun verbale spieren en schelden zij op alles wat los en vast zit. Weggedoken achter hun PC of smartphone en weggedraaid van de gewone wereld. Hier in onze gemeente merken we het soms ook. Er hoeft maar voorzichtig een idee te worden geopperd en nog voor het plan geschreven is, liggen de eerste boze ingezonden brieven al op de mat.

Dus ja, ik ben toe aan wat meer optimisme. Laten we beginnen met wat beter luisteren naar elkaar, zonder direct te oordelen. Met een dialoog in plaats van een debat. Een complimentje, zomaar. Stel eens een vraag en neem niet direct een stelling in. Grofheid en lompheid zijn besmettelijk maar vriendelijkheid evenzeer om Bisschop de Korte tijdens zijn kersttoespraak te citeren. Het zijn misschien open deuren, maar als het allemaal zo vanzelfsprekend zou zijn, waarom gebeurt het dan zo weinig? Waarom zien mensen wel wat er allemaal mis is, en merken zij alle mooie dingen om ons heen amper op? Principes als hoor en wederhoor lijken, zelfs voor de media, geen vaste regel meer te zijn. Geregeld lijken we op zoek naar een bevestiging van eigen vooringenomenheid dan dat we nog geinteresseerd zijn in feiten.

Als we dat namelijk wél zouden doen, dan hadden we zowat iedere dag een reden voor een gebakje bij de koffie. Dan vieren we bijvoorbeeld de successen van jonge mensen in onze stad, die hun talenten aan het werk zetten. Met trots kijken we dan naar de hoveniers Jochem Molenaar en Willem Stougie, beiden student aan het Wellantcollege, die tijdens Euroskills 2018 in Hongarije de medal of excellence in de wacht sleepten voor tuinaanleg. Of naar Diede de Groot, die vanuit haar uitvalsbasis Nieuwe Sloot uitgroeide tot de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst van het rolstoeltennis. En zo gaan we het komende jaar vast nog meer aanstormend talent zien, bijvoorbeeld op de jeugdkampioenschappen atletiek die AAV mag organiseren!

En wat dacht u van al die verenigingen in onze gemeente, die soms al jarenlang duizenden mensen op de been brengen? Vele van hen vierden een zilveren of gouden jubileum in 2018 en ook op de agenda voor het nieuwe jaar kom ik soms kroonjaren tegen waaraan geen edelmetaal kan tippen. VV Koudekerk: 80 jaar. De Krooshappers en de Cascarvieten: respectievelijk 4 en 5 x 11 jaar. Harmonie Arti, 110 jaar, en ook Alphia zal in 2019 haar eeuwfeest beleven. Op die indrukwekkende erelijst mag het Groene Hart Lyceum natuurlijk niet ontbreken, dat zijn 100-jarige bestaan vierde met een reünie waarvoor honderden oud-Alphenaren terugkeerden naar de stad waar zij geboren en getogen zijn. Het Vakantiespel, de Alphense Hockeyclub, BSC '68, de Boskoopse Braderie en Pleyn '68 in Hazerswoude-Rijndijk. Zo maar een greep uit maatschappelijke initiatieven die voor veel inwoners een vast ankerpunt zijn en die hun verjaardag niet ongemerkt voorbij lieten of laten gaan. En dan heb ik veel bedrijven die dit jaar hun 25- of 100-jarig bestaan vieren zoals Archeon, Van Keeken schoenen en bakkerij Visser nog niet eens genoemd.

Al die verenigingen danken hun bestaansrecht aan al die vrijwilligers die zich wekelijks of zelfs dagelijks inzetten voor de samenleving. Wat mij betreft hangen wij ook voor hen de slingers en ballonnen op. Dat doen wij jaarlijks al, bijvoorbeeld wanneer wij de vrijwilligersprijs en de duurzaamheidspenning uitreiken of wanneer de lintjesregen neerdaalt, maar laten we die waardering gewoon vaker uitspreken.

Alleen al in 2018 werden er 1.400 mantelzorgcomplimenten uitgereikt aan inwoners die hun leven wijden aan de zorg voor hun naaste. Die inzet, die voor de meeste kwetsbare inwoners zo'n krachtig verschil maakt, is in geld onbetaalbaar, maar in dank niet.

Veel te vieren, dus, en dat zit 'm misschien juist in die kleine dagelijkse dingen. Dat inwoners de handschoen oppakken voor een Tiny Forest, een prachtig initiatief, passend bij ons Groene Hart. Of dat zij ervoor zorgen dat de bijen in onze stad al heel wat meer hotels tot hun beschikking hebben dan de toeristen die daar nog steeds op wachten. Scholen en kinderen die een oorlogsmonument adopteren om de banden tussen heden en verleden in ere te houden. Mensen die spontaan een opschoonactie houden rondom de Zegerplas. Zo'n soos in Zwammerdam, waar 80 oudere inwoners smullen van een stamppotmaaltijd. Stuk voor stuk initiatieven waar we hartstikke trots op mogen zijn, omdat zij een ode brengen aan de veerkracht en de saamhorigheid binnen onze gemeente.

Deze kleine dingen geven energie voor de grote vraagstukken waar we natuurlijk ook mee aan de slag zijn. Het oplossen van de verkeersknelpunten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp, het vlot trekken van de woningbouwopgave voor een steeds groter en gevarieerder wordend publiek en zeker ook de aanpak van klimaatverandering vraagt veel van ons allen. Dat geldt zeker ook voor de raad en het college die het komende jaar het lef zullen moeten hebben om dappere keuzes te maken die niet altijd door iedereen gewaardeerd zullen worden. Laten we ons daarbij ook realiseren dat onze medewerkers met veel toewijding uitvoeren wat het bestuur van hen vraagt. Onze opgaven zijn groot en veranderen in rap tempo. Ik ben er trots op dat Alphen aan den Rijn als gemeente met meer dan 111.000 inwoners innoveert en dat steeds meer gemeenten van ons willen leren.

Persoonlijk denk ik dat de aanpak van klimaatverandering een geweldige opgave is die ons doen en laten op veel punten gaat raken. Wegkijken kan niet meer. Wij hebben de verantwoordelijkheid om deze wereld goed door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Zodat ook zij later hun mijlpalen kunnen vieren zoals wij dat vandaag doen.

Wanneer je ziet wat goed gaat, draag je ook een verantwoordelijkheid voor de mensen die dat uit zichzelf niet meer kunnen. Dat zijn de mensen die zich teleurgesteld hebben afgewend van de samenleving en die de toekomst de rug hebben gekeerd. De mensen die niet willen of kunnen meedoen, omdat zij overmand zijn door een gevoel van onvrede en ongenoegen. Als gemeente – en dat is een belangrijke taak voor de nieuw gekozen raadsleden en het college – moeten we op zoek naar diegenen die het onderspit dreigen te delven in een steeds sneller draaiende wereld. Dat zijn doorgaans niet de mensen die de boventoon voeren, niet de groep die schreeuwt om aandacht. Juist voor hen horen wij er te zijn. Laten we proberen te luisteren naar hen die zwijgen, zodat zij zich gehoord, en daardoor ook weer betrokken voelen.

Vieren wordt dan zegevieren,

omdat we het écht samen doen.

Ik wens u een positief en optimistisch 2019 toe, en wil daar graag met u op proosten, uiteraard met een halfvol glas!

Meer berichten