Natuurtuin De Veenmol is, in de ogen van Hans van Dam, schitterend.
Natuurtuin De Veenmol is, in de ogen van Hans van Dam, schitterend. (Foto: Anja Peltenburg)

Bomen en blaadjes vallen in het bos

Nog maar kortgeleden werd in Alphen het eerste Tiny Forest aangelegd, ondermeer een poging om kinderen meer kennis te laten nemen van de natuur. De natuur is van groot belang, zo menen velen. Dat blijkt uit reacties op het leven van herten en zwijnen in Nederland en misschien zelfs wolven. Veel dichterbij zijn vogels en zeker ook bomen.

Alphen aan den Rijn – Daarbij valt te denken aan het Bentwoud, maar bomen staan veelal nog dichterbij, langs de straat en in de parken. In de herfst vallen blaadjes en in de zomer zitten er vogels in die van tijd tot tijd op een geparkeerde auto poepen. Hoe geliefd zijn bomen dan nog bij veel mensen? Hans van Dam van het IVN: "Soms doorkruisen de behoefte aan natuurbehoud en economische belangen elkaar. Zo is er bij de ontwikkeling van nieuwbouw niet altijd oog voor bomen. Een andere locatie was dan beter geweest." Aan de andere kant doet de gemeente volgens hem soms dubbel haar best door bomen te kiezen die ook bijen aantrekken. Bovendien speelt de gemeente veelal positief in op initiatieven vanuit de bevolking. Als Boskoper kan hij een reeks van voorbeelden geven uit zijn directe omgeving zoals het Zwarte Padgebied en de ontwikkelingen rond de Ringdijk.

Hans geeft toe dat er op het gebied van 'bomenoverlast' nog weleens klachten binnenkomen. "Maar er zou een toets moeten komen die de grenzen bepaalt als het gaat over beestjes en blaadjes." De groep klagers is volgens hem waarschijnlijk beperkt maar laat zich vaak wel luid en duidelijk horen. Tegelijkertijd probeert de gemeente de burgers tevreden te houden. Als de gemeente overgaat tot kappen van bomen, komen er weer andere klagers die het groen missen. Voor de ontwikkeling van de Tiny Forests is Hans wel te vinden. "Maar de opzet ervan moet wel goed doordacht worden om het evenwicht in stand te houden. Als dat niet gebeurt, blijft na een tijdje de grote boom in het 'forest' als enige over en dat is ook niet de bedoeling."

Natuurlijk gaat niet alles goed, volgens Hans. Bij het kap- en snoeibeleid lopen zaken nog weleens verkeerd. "Ik heb vaak het idee dat het te veel volgens vaste schema's verloopt, iets wat bij bomen helemaal niet nodig is. Het zou beter zijn om deze grootscheepse ingrepen alleen uit te voeren als het echt nodig is. Vaak gaat het er ruig aan toe en wordt er veel meer weggehaald dan goed is, zelfs." Ondanks die laatste bedenkingen is Hans niet ontevreden over het gemeentelijke beleid 'Groen met Lef' en vooral de bereidheid om te luisteren naar de inwoners.

Meer berichten