Foto: Karin Wagter

Jeugd aan den Rijn

De derde dag

Van een nieuw begin

Langs oevers

En langs wegen

Afgesloten of gastvrij

De ochtend van een nieuwe tijd

Brak aan

Overziet de polders

Spant de banden

Tussen stad en dorpen

Teruggekeerd uit winters verlof

Uit dagen vol van warmte

Die nu de koude velden voedt

Een start maakt in de nevel

Het water volgt

Het woud opzoekt

Het centrum en de randen

Niets kan deze stad

En haar gezin

Randstedelijk verwoesten

Er was een grens

Die zal er altijd zijn

De bruggen duiden het spoor

Het Nieuwe Jaar leeft op

Dat Alphen nooit verloor


Kaj Elhorst

Meer berichten