Netwerk Eenzaamheid met v.l.n.r.: Annemiek Visser, Maartje Eppink en Karin Swier. Uit ervaring weten zij hoe het is als je je eenzaam voelt "De vraag is ook wat je er zelf aan wilt doen."
Netwerk Eenzaamheid met v.l.n.r.: Annemiek Visser, Maartje Eppink en Karin Swier. Uit ervaring weten zij hoe het is als je je eenzaam voelt "De vraag is ook wat je er zelf aan wilt doen." (Foto: )

Laten we meer naar elkaar omkijken

"Half januari verschijnt de eerste Nieuwsbrief van het Netwerk Eenzaamheid", zegt Annemiek Visser van TOM in de buurt. "Het netwerk wil het onderwerp eenzaamheid binnen twee jaar bespreekbaar maken."

Alphen aan den Rijn - Een aantal Alphense organisaties heeft de krachten gebundeld, met de bedoeling om herkenbaarder te zijn in de samenleving. "Er wordt in Alphen veel gedaan om mensen ontspanning te bieden en ze bij elkaar krijgen, maar de bekendheid laat nog te wensen over", vertelt Karin Swier. Vanuit TOM in de buurt is zij een van de ondersteuners van het netwerk. "Het moet duidelijk zijn wie wat doet, waar, wanneer en waarom, zodat we een sociale kaart kunnen samenstellen. Organisaties kunnen ook van elkaar leren." Op voorhand toont Kaag en Braassem interesse voor het plan en hun wijkcoach Maartje Eppink volgt het project van dichtbij.

"De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar," licht Annemiek toe. "In eerste instantie digitaal, maar het streven is om ook een papieren versie uit te brengen en deze neer te leggen op locaties waar veel mensen komen." In ieder nummer staat een interview met een van deelnemers aan het netwerk. Daarnaast krijgen zij de gelegenheid om uit te leggen hoe zij tegen eenzaamheid aankijken, welke activiteiten er zijn en zo mogelijk een terugblik.

"Het netwerk kan wisselen van samenstelling en ook organisaties die er niet aan deelnemen kunnen kopij aanleveren. Kom maar op met je informatie!", laat Annemiek enthousiast weten. Uit ervaring weet zij hoe het is als je je eenzaam voelt. "De vraag is ook wat je er zelf aan wilt doen en het helpt wanneer je weet waar je terecht kan, maar je moet wel een drempel over."


Het vervoer naar een activiteit kan lastig zijn, maar hiervoor komen steeds meer mogelijkheden. "De TOM-mobiel rijdt inmiddels door heel Alphen en in de Nieuwsbrief schenken we daar ook de nodige aandacht aan", laat Karin weten. Zij denkt dat het een goed moment is om als netwerk naar buiten te treden: "Minister De Jonge geeft het onderwerp veel aandacht en stelt er ook geld voor beschikbaar. TV-spotjes als 'Laten we wat meer naar elkaar omkijken' zorgen er ook voor dat eenzaamheid meer aandacht krijgt. Het netwerk maakt onder meer gebruik van de onderzoeken die in de afgelopen jaren al zijn gedaan. "Namens Participe heeft Corrie Corbee zich ervoor ingezet en aan nieuwe collega's heeft zij haar kennis overgedragen."


Het netwerk heeft niet de illusie dat zij het probleem van de eenzaamheid, dat in alle leeftijdscategorieën voorkomt, kan oplossen. Annemiek: "We kunnen het wel verzachten. En het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor iedereen is er een rol weggelegd."


Deelnemers Netwerk Eenzaamheid

Alphen beweegt; Bibliotheek: e-lab, taalhuis, Rijn en Venen; de Blije Wijk Edelstenenbuurt; BOOST; het Gilde; GO! voor jeugd; Kerken (parochie Heilige Thomas, goede Bron, de Lichtkring); Kunstanne; Nieuwe Alphenaren; Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties; Parkvilla; Participe; Swaenswijk; Talenthouse; Theater Castellum; TOM in de buurt; Zonnebloem.

Meer berichten