Foto:

Gedicht van de Stadsdichter: Twee keer thuis

Hengstenbos en Bedelaarsbos,

Molenaarshoek en Zegerplas,

ze lagen duister en vergeten in het land

Maar binnen hun omhelzing schenen lichtjes overal

Ze brachten Mandersloo en Bruins Slot dichter naar

de zo erg gemiste Evenaar

Zij wierpen licht niet veel verder

dan vensterbank en tafelrand

Gordijnen waren toegeschoven

De lichtkring bleef daarbinnen

En ongezien gingen bruggen open

En weer dicht

Stroomde de Rijn voort

Zonder goede wensen voor het nieuwe jaar

Dreven de zwanen en eenden mee

Genoten de vissen van tijdelijke rust

Vonden vogels en bomen elkaar.

Twee hele dagen vergaten Alphenaren

Hun dagelijkse last

Al spoedden zij zich tussendoor

Naar winkel en café

Om binnen te halen wat vergeten was

En dan bleek het baliekluiven gewoon voort te gaan

Tussen Heijmanswetering, Gouwe en Aarkanaal,

Was het leven twee dagen

Niet helemaal normaal.

Kaj Elhorst

Meer berichten