Hans van Kuijk, fractievoorzitter SGP: "Veel geld naar woningbouw!" FOTO: John Timmerman
Hans van Kuijk, fractievoorzitter SGP: "Veel geld naar woningbouw!" FOTO: John Timmerman (Foto: John Timmerman)

'In de politiek vanuit de Bijbelse visie'

door John Timmerman

Ken uw raadslid: Hans van Kuijk

Nee, de politiek is bij de huidige SGP-fractievoorzitter Hans van Kuijk zeker niet met de paplepel ingegoten. Het heeft wel altijd zijn interesse gehad. De politiek is voor hem echter pas daadwerkelijk een serieuze rol gaan spelen toen hem in 2003 werd gevraagd commissielid te worden voor de SGP in het voormalige Rijnwoude.

Alphen aan den Rijn - Al vrij snel daarna is hij in die gemeente raadslid geworden. Rond 2008 werd hij fractievoorzitter van de gecombineerde fractie SGP-ChristenUnie, tot aan de fusie van Rijnwoude met Alphen aan den Rijn en Boskoop in 2014. Hierna was hij commissielid voor de SGP in de Alphense gemeenteraad en sinds april van dit jaar is hij fractievoorzitter van die partij.

"Goede politieke voorbeelden zijn voor mij Kees van der Staaij en Diederik van Dijk, respectievelijk lid van de Tweede Kamer en lid van de Eerste Kamer", aldus Van Kuijk (67). Over het antwoord op de vraag naar zijn politieke missie hoeft hij niet lang na te denken. "Ik wil voorop stellen dat ik niet in de politiek ben gegaan om voor mezelf iets te bereiken. Ik zit in de politiek namens de SGP en deze partij draagt een duidelijke Bijbelse boodschap uit. Die boodschap wil ik namens de burgers die daar achter staan uitdragen. Mijn missie betreft dus het belang van de burgers vanuit de Bijbelse visie, ook wel Bijbels genormeerde politiek genoemd."

Sturing geven

Een aantrekkelijk aspect van het raadswerk zijn de onderlinge debatten, vindt de sinds twee jaar gepensioneerde technisch hoofdambtenaar bij de Universiteit Leiden. Niet alleen het debatteren op zich, het daarin uitdragen van je mening, maar ook de voorbereiding spreken hem aan. "Heel mooi vind ik dat je door middel van moties en amendementen sturing kunt geven aan bepaalde dingen. Wat ik erg jammer vind, is dat ook de lokale politiek steeds verder versplintert. Daardoor wordt het steeds moeilijker een stabiel college te vormen. Ik vraag me af of dat de burger zelf verder brengt."

Als enig raadslid voor de SGP moet Hans noodzakelijkerwijs zijn aandacht verdelen over alle beleidsgebieden.

Na aan het hart

Er zijn echter een aantal zaken die hem het meest na aan het hart liggen. "Dit zijn zeker mijn activiteiten in de werkgroep Sociaal Domein, waar onder meer de ontwikkelingen in de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet spelen. Mijn inbreng in de verkeersproblematiek in onze regio, naast die in de werkgroepen Versterking Lokale Democratie en Omgevingswet, vind ik ook belangrijk. Mijn interesse is dus nogal breed."
Naast zijn werk als volksvertegenwoordiger tuiniert Van Kuijk graag in zijn mooie tuin en is hij bestuursvoorzitter van de Stichting Korenmolen De Haas in zijn woonplaats Benthuizen. Gevraagd om zichzelf te typeren als raadslid, antwoordt hij: "Ik denk dat ik een bescheiden raadslid ben. Zo stel ik mij ook op, maar wat ik zeker probeer is bruggen te bouwen." De woningbouw, vooral voor starters en senioren, daar zou Van Kuijk veel van het geld uit de 'volle portemonnee' van burgemeester Spies voor over hebben.

Meer berichten