Mozes wordt verjaagd door de Egyptenaren en vlucht de woestijn in.
Mozes wordt verjaagd door de Egyptenaren en vlucht de woestijn in. (Foto: Cara Yuan)

Beleef de musical Mozes in Sionkerk op 2 en 3 november

De musical Mozes, die in juni gespeeld werd in de gereformeerde kerk in Ter Aar, gaat op herhaling. De reprise is vrijdag 2 en zaterdag 3 november in de Sionskerk in Alphen.

ALPHEN AAN DEN RIJN / TER AAR – De musicalgroep van de Ter Aarse gereformeerde kerk is uitgenodigd door de Sionskerk en Baptistengemeente Ichthus om de musical nog tweemaal op te voeren in Alphen a/d Rijn.


De musical Mozes begint aan het Egyptische hof, waar de jonge Mozes, een Hebreeër, rondloopt als de geadopteerde zoon van een de dochter van de farao. Het doodslaan van een Egyptische opzichter maakt een einde aan zijn verblijf in het paleis. Mozes vlucht voor veertig jaar naar de woestijn.

Tien plagen

Als God hem roept om het volk te bevrijden, volgt hij zijn roeping. Samen met zijn broer Aäron gaat hij naar de farao om toestemming te vragen voor de viering van het offerfeest met het (slaven)volk. De farao weigert. Tien plagen volgen.

Pas na de tiende plaag, als alle oudste zonen van Egypte gestorven zijn, laat de Farao hen gaan. Mozes' Egyptische jeugdliefde Merit, gaat mee. Al snel echter zet de farao de achtervolging in. Bij de Schelfzee redt God Mozes en het volk. Het Egyptische leger komt om. Het volk danst en zingt voor God die hen bevrijdt heeft.

Tocht door de woestijn

Dan volgt de tocht door de woestijn. Al snel begint het gemopper. Het volk wil een zichtbare God. Wanneer Mozes op de berg aan het bidden is, maakt Aäron een beeld voor het volk dat zij kunnen aanbidden. God is woest, maar Mozes haalt hem over om toch met zijn volk verbonden te blijven. Daarop brengt Mozes het volk de tien geboden als houvast.

Mozes' tijd op aarde zit erop. Hij beklimt nog één keer de berg Sinaï waar het volk op bijzondere wijze afscheid van hem neemt.

Bijzonder persoon

De musicalgroep van de Ter Aarse gereformeerde kerk speelt om de vier jaar een musical meteen verhaal over een bijzondere en belangrijke persoon uit de Bijbel. In 2014 was dat de musical Saul, daarvoor ging speelde de groep de musicals Jacob, in 2006 Esther en in 2000 Het ondermaanse huis.


Gratis toegang

De voorstellingen zijn vrijdag 2 en zaterdag 3 november om 19.30 uur in de Sionskerk aan de Meteoorlaan in Alphen aan den Rijn. Plaatsen zijn gratis en te reserveren via mozes@ichthus.nu. Geef het aantal kaarten, de datum en je naam door.

Meer berichten