Dirk van Kampen (links), voorzitter van de Voedselbank Alphen, en René de Jong, secretaris, in het pand in Ter Aar waar het niet-bederfelijke voedsel wordt bewaard. Op de tafel een voedselpakket.
Dirk van Kampen (links), voorzitter van de Voedselbank Alphen, en René de Jong, secretaris, in het pand in Ter Aar waar het niet-bederfelijke voedsel wordt bewaard. Op de tafel een voedselpakket. (Foto: Hans willering)

Voedselbank: bittere noodzaak

Op 23 oktober bestond de Voedselbank vijf jaar. Door grote inzet van oprichters Dirk van Kampen, René de Jong en de andere vrijwilligers, is de Voedselbank Alphen uitgegroeid tot een belangrijke spil in de voorziening van voedselpakketten voor mensen die daar op zijn aangewezen. Eén ding is duidelijk. De voedselbank is veel meer dan het afgeven van voedselpakketten.

Alphen aan den Rijn - Het fenomeen voedselbank is ontstaan in 1967 in een kerk in Amerika en is in de jaren 80 via Frankrijk en België in 2002 naar Nederland gekomen. Dirk en René hebben in 2013 de voedselbank Alphen in een stichting opgericht. De voedselbank moet voldoen aan de strenge normen van de Vereniging Voedselbanken Nederland en geeft elk jaar een jaarverslag uit.
Dirk: "Er worden wekelijks ruim 190 kratten samengesteld, bestemd voor meer dan 550 personen, waarvan 220 kinderen." Het pakket is voorzien van verschillende verse groenten en fruit, eten in blik en wat snoep zoals marshmallows. Vlees, brood en zuivel wordt ter plaatse uitgedeeld vanuit koel- en vrieskisten. Het niet-bederfelijke voedsel wordt bewaard in metershoge stellingen in een groot pand in Ter Aar. De pakketten worden handmatig samengesteld.

Aanvulling
Niet iedereen kan gebruikmaken van de voedselbank. Het wekelijkse voedselpakket is bedoeld als aanvulling op het geringe weekbudget van de klanten. Er gelden strenge toetsingscriteria. René: "Aan de hand van het inkomen, verminderd met de vaste lasten zoals huur, zorgverzekering, overige verzekeringen, gas, water en licht en aflossing schulden, wordt berekend wat overblijft als besteedbaar inkomen. Dit gebeurt aan de hand van de toekenningscriteria van Voedselbanken Nederland. Wanneer het besteedbaar inkomen onder een bepaald niveau zit, komt het betrokken huishouden in aanmerking voor een voedselpakket."

In de schulden
Waarom maakt iemand gebruik van de voedselbank? Dirk: "De belangrijkste reden is dat mensen in de schulden komen. Dat kan bijvoorbeeld komen door het verlies van een baan, met als gevolg een dalend inkomen waardoor de schulden niet meer kunnen worden betaald. Daarnaast is het met internet gemakkelijk om op krediet producten te kopen of een persoonlijke lening af te sluiten en er schulden kunnen ontstaan. Of er ontstaan spanningen met soms een scheiding. Het gevolg: een gedwongen verkoop van het huis. Als de opbrengst lager is dan de resterende hypotheekschuld blijft er een restschuld over."
"Ten slotte blijkt dat, onder meer door overheidsmaatregelen zoals BTW-verhoging en hogere energiebelasting, steeds meer mensen problemen ondervinden om de eindjes aan elkaar te knopen."

René: "In veel gevallen komen mensen in de schuldhulpverlening terecht. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Men krijgt te maken met een bewindvoerder, die afspraken maakt met de schuldeisers over aflossing van de schulden. Het volledige inkomen gaat naar de bewindvoerder en men krijgt een bedrag aan leefgeld van zo'n 50 tot 75 euro per week. Hiervan moet voedsel en kleding gekocht worden. In die situatie komen ze in aanmerking voor een voedselpakket."
"In de meeste gevallen is men na drie jaar weer schuldenvrij. De maximale looptijd van een voedselpakket bedraagt officieel drie jaar, al zullen er gevallen zijn die langer een pakket komen ophalen."


Donaties
Bij de voedselbank komt veel meer kijken dan alleen voedselpakketten samenstellen. Dirk: "Er moet ook voor financiële middelen worden gezorgd om de exploitatiekosten, zoals huur en energie, kosten van vervoersmiddelen, verpakking etc. te kunnen betalen."
René vult aan: "We werken goed samen met tal van bedrijven die ons voedselproducten doneren, zoals aardappels, groente, kaas en dergelijke. Ook van kerken, scholen en particulieren krijgen we veel donaties." Daarnaast organiseert René bij de supermarkten inzamelingsacties waarbij aan mensen die de supermarkten bezoeken wordt gevraagd of zij iets extra willen kopen voor de klanten van de voedselbank.


Sociaal isolement
Naast de primaire taak van het uitdelen van voedsel, verricht de voedselbank ook andere activiteiten om mensen uit een sociaal isolement te halen en het leven iets te veraangenamen. Door samenwerking met Theater Castellum kunnen klanten één keer per maand gebruik maken van niet verkochte kaartjes. Met hulp van kerken en busonderneming Arriva kunnen twintig tot dertig kinderen een weekje op vakantie. En zo zijn er nog tal van activiteiten te noemen.


Prettige ambiance
Dirk en René geven aan dat ook de sociale kant ook erg belangrijk te vinden. Wanneer de klanten een keer per week hun pakketten ophalen, gebeurt dat in een prettige ambiance. Er wordt gezorgd voor koffie of thee en er wordt tijd gemaakt om vragen te beantwoorden. Men kan niet zonder afmelding wegblijven, daar is de voedselbank wel streng in.
René: "Als iemand het pakket niet ophaalt, dan krijgt die persoon een waarschuwing. Als dat drie keer gebeurt, heeft men blijkbaar het pakket niet nodig en wordt het voedselpakket niet meer verstrekt."

Dirk: "De voedselbank blijft bestaan zolang dat nodig is. Het is voor een aantal mensen nog steeds heel belangrijk. Toch denk ik dat het ook anders georganiseerd kan worden. De overheid zou dit als taak op zich kunnen nemen. De kosten zijn niet de belemmerende factor. Nu ben je afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en dan blijft het toch kwetsbaar."
Voorlopig blijven Dirk en René hun goede werk voortzetten.

Meer berichten