Foto: Cara Yuan

Stadsgedicht van Paul Christiaan Smis


Mongolië

hij was jong en warm bevlogen

zijn overmoed durfde en zou nog zo veel

ooit wilde hij te paard naar de steppe reizen

en vandaar naar Mongolië, op een kameel

maar hij trouwde

een huwelijk woont thuis en niet verder

Mongolië, hij kon er uren over praten

met zijn vrouw, zijn dochter, zijn kleinkinderen op schoot

ja, ooit wilde ik reizen in plaats van trouwen

uiteindelijk kwam het er toch nog van

laat in de herfst stond in de krant een annonce

vanochtend vroeg nam onze lieve man, vader en opa

de kameel naar het oosten


Paul Christiaan Smis: "Het is een chaos in mijn hoofd. Ik praat alsof ik de wijsheid in pacht heb, maar ik ben een hopeloze twijfelaar, een verwonderd dwaallicht. Wat moet ik met mijn wirwar aan bedenksels? Ach, ik schrijf ze maar op, dat geeft tenminste enige structuur. Ik heb het geluk dat mijn verhalen en gedichten worden gepubliceerd in boeken en bladen. Ook mag ik ze regelmatig voordragen op podia. Word ik daar rustiger van? Heb ik nu houvast? Nee, ik ben nog steeds de weg kwijt."

"In juni 2018 verscheen bij Uitgeverij Historische Verhalen mijn Middeleeuwenbundel, een verzameling fictieve vertellingen over hoe dat nou aanvoelde, zo'n historische gebeurtenis. In september 2018 gaf Uitgeverij De Wilg mijn dichtbundel Kameel naar het oosten uit. Ruth Manenschijn verzorgde voor dat boekje de illustraties. De toon van de gedichten schommelt tussen melancholisch en baldadig."

"In 2019 presenteert Uitgeverij Historische Verhalen een bundel novellen. Voor dat boek schrijf ik het verhaal Harald, een novelle over de Noorse krijger-koning Harald Hardråde." www.oudenamen.nl

Meer berichten