Foto: Karin Wagter

Stadsgedicht van de stadsdichter: Uitdagen aan de Rijn

Uitdagen aan de Rijn

Ze kwamen aan
in historische bolides
open kappen
lange neuzen
old time
alsof het nooit is gepasseerd
ze hoorden de blazende muziek
voor het stadhuis
en zagen razende fietsers passeren
ze zagen gondels
roeiriemen
zeilen
en overvliegende boten
de verwondering steeg ten top
de romantiek
en de liefde
stonden zij aan zij
aan je oevers
en lieten
nieuwe,
historische sporen
achter
Ze dromden door
je Van Mandersloostraat,
het Thorbeckeplein
de Hooftstraat
ook langs Castellum
met veel theater
lachen
dansend
snoepend
de Jaarmarkt maakte een rondedans
vier dagen
dagen om te vieren
In Alphen kon de herfst beginnen
het feest was in alle harten binnen!


Kaj Elhorst

Meer berichten