Ken Kraaijeveld heeft het boek 'Waarom je hond geen fruit hoeft te eten' geschreven. Het boek geeft allerlei verschillende aspecten van het omvangrijke DNA weer.
Ken Kraaijeveld heeft het boek 'Waarom je hond geen fruit hoeft te eten' geschreven. Het boek geeft allerlei verschillende aspecten van het omvangrijke DNA weer. (Foto: Hans Willering)

DNA: magisch en eindeloos complex

"Wat wij weten over DNA is nog maar de oppervlakte, het topje van de ijsberg." Dat zegt Ken Kraaijeveld, auteur van het boek 'Waarom je hond geen fruit hoeft te eten'. Het boek gaat over DNA. Ken Kraaijeveld is onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam waar hij zich momenteel specialiseert in DNA-onderzoek. Ken is een geboren en getogen Alphenaar, redenen genoeg om hem te interviewen over zijn nieuwe boek.


Ken Kraaijeveld is bioloog en heeft jaren lang het gedrag van dieren en insecten onderzocht. Ken: "Ik heb veel dieren in hun natuurlijke omgeving geobserveerd en gebruikte DNA als hulpmiddel. Zo heb ik het gedrag van zwarte zwanen bestudeerd in Australië en via DNA gekeken of de nakomelingen inderdaad van de meezwemmende ouders waren."
In zijn boek gaat Ken in op allerlei verschillende aspecten van DNA en laat zien hoe omvangrijk het onderwerp is. Hij beantwoordt vragen zoals wat zijn chromosomen, wat is RNA, hoe werkt erfelijkheid en hoe ontstaat de grote variatie aan dieren- en plantenleven.


Overal in natuur

Wij kennen DNA vooral door moderne toepassingen zoals bij politie-onderzoek en in het tv-programma 'DNA Onbekend'. Ken zegt: "Dat zijn zinvolle toepassingen, maar DNA is eindeloos complexer dan dat. DNA is overal in de natuur te herkennen en zit in elke cel van elk levend organisme. De kleurenpracht van allerlei vogels en vissen wordt vooral verklaard door DNA. Er is zoveel meer te ontdekken wat wij nog niet weten."

Ken Kraaijeveld wil met zijn boek laten zien hoe interessant DNA is. Ken: "Het is bestemd voor de geïnteresseerde leek. Je hebt er geen specifieke vooropleiding voor nodig, maar je moet wel bereid zijn om over DNA na te denken om het te begrijpen." De titel verwijst naar eigenschappen van honden en andere zoogdieren om eigen vitamine C aan te maken.
 

Evolutie

De evolutie had niet kunnen plaatsvinden als er geen DNA was, zegt Ken. "De ontwikkeling naar steeds hogere en ingewikkelde levensvormen komt door kleine afwijkingen in het DNA van de nakomelingen. De gunstige afwijkingen zorgen er voor dat dieren en planten succesvoller kunnen overleven. Neem nou een vogel waarvan een van de nakomelingen door een kleine afwijking in het DNA een iets langere snavel heeft. Deze vogel kan net iets dieper in het water of in de grond komen om voedsel te pakken. De vogel heeft daardoor een grotere overlevingskans. De nakomelingen van deze vogel zullen succesvoller overleven dan de generatie daarvoor. Vogels die door de DNA-afwijking een kortere snavel kregen zullen het niet redden." Op deze wijze kon het leven evolueren van primitieve naar ingewikkelde levensvormen.


Blauwdruk

DNA is een ingewikkeld onderwerp en kan niet even in één zin even weergegeven worden. Toch geeft Ken een duiding: "DNA is een molecuul dat de drager is van genetische eigenschappen en is een blauwdruk van wie je bent, wat voor kleur ogen je hebt en hoe lang je wordt. Maar", voegt Ken er uitdrukkelijk aan toe, "wie je bent wordt ook bepaald door externe factoren zoals eetgewoontes en opvoeding. Er is een duidelijke wisselwerking. DNA wordt ook doorgegeven aan je kinderen, waardoor zij soortgelijke eigenschappen hebben als jezelf."


Er is veel te doen over DNA en zoals Ken zelf zegt: "DNA gaat voor ons als burgers een steeds belangrijkere rol spelen in ons leven. Daarom is het goed daar meer vanaf te weten." En voor wie het per sé weten wil, DNA staat voor Desoxyribonucleïnezuur.

'Waarom je hond geen fruit hoeft te eten'

Ken Kraaijeveld heeft het boek 'Waarom je hond geen fruit hoeft te eten' geschreven. Het boek geeft allerlei verschillende aspecten van het omvangrijke DNA weer. FOTO: Hans Willering

Meer berichten