Foto:

Merijn Tinga, activist tegen plastic soep

Economische belangen zijn een belangrijke reden waarom plastic afval nog steeds overal te vinden is. Bedrijven leggen onvoldoende prioriteit bij het zoeken naar alternatieve materialen en productiemethodes. Dat is de stelling van Merijn Tinga, een bioloog die kunstenaar werd en vervolgens activist. Met ludieke acties vraagt hij aandacht voor het steeds groter wordende probleem van plastic afval. Merijn was vorige week in Ter Aar op uitnodiging van de stichting !Triggr.

Merijn reist inmiddels de hele wereld over om het probleem van plastic afval aan te kaarten. "Vorige week was ik in Bermuda om een conferentie over duurzaamheid bij te wonen en daarna vloog ik naar Genève voor een bespreking met de VN."


From Source to Sea

Merijn was in Ter Aar om zijn film 'From Source to Sea' te tonen. Deze film gaat over een reis met een van afval gemaakte surfplank waarmee hij in 2017 al peddelend de Rijn afdaalde. Daarmee wilde hij het probleem van plastic zwerfvuil aan de orde brengen. De reis trok veel aandacht van de autoriteiten en media en kwam ook in nieuwsuitzendingen terecht. De film is inmiddels wereldwijd getoond en was vorige week nog te zien op National Geographic. Merijn komt regelmatig op televisie met zijn pleidooi over plastic afval.

Waarom kreeg Merijn zoveel aandacht voor zijn boodschap? Merijn: "Als kunstenaar heb ik geleerd om via persberichten en publicaties contact te hebben met de media, zo werden mijn kunstwerken in de pers besproken. Deze ervaring was voor mij van grote waarde toen ik activist werd. Ik wist zo mijn acties onder de aandacht te krijgen en mijn boodschap werd steeds duidelijker."


Actuele discussie

Merijn heeft veel contact met leden van de Tweede Kamer. Hij heeft het voor elkaar gekregen om samen met Tweede Kamerleden een motie voor te bereiden om statiegeld in te voeren voor kleine plastic flesjes. "De motie is door de kamer aangenomen, een belangrijke stap, maar is nog niet uitgevoerd." Binnenkort komt Frans Timmermans met voorstellen om verdere eisen aan bedrijven te stellen over recycling en inzamelen van plastic afval."

Merijn vervolgt: "Een belangrijke bedreiging van plastic is dat het terecht kan komen in de voedselketen, ook in micro-eenheden. Doordat dieren plastic binnenkrijgen, komt het ook in ons voedsel terecht."


Plastic in voedsel

Bedrijven die levensmiddelen en drankjes in flesjes produceren worden steeds vaker door Merijn onder druk gezet. Hij weet steeds vaker met deurwaarders in de directiekamers terecht te komen. "Bedrijven kunnen veel meer doen om plastic afval te voorkomen. Maar economische belangen weerhouden de bedrijven om meer research te doen en andere materialen te gebruiken. Sommige bedrijven willen wel statiegeld heffen op kleine plastic wegwerpflesjes, maar worden door andere bedrijven in de sector tegengewerkt."

Tijdens zijn reis langs de Rijn zag hij een aantal mensen langs de rivier barbecueën en toen ze weggingen lieten ze een hoeveelheid aan afval achter. Merijn realiseerde zich dat het beheersen van plastic afval de hele keten aangaat. "Ook consumenten moeten hun gedrag veranderen en zwerfvuil meenemen en opruimen."


Optimistisch of bezorgd

Is er reden tot optimisme om de plastic soep te beheersen? Merijn: "We leven in een gemaksmaatschappij waarbij we graag gebruikmaken van plastic wegwerpflesjes. Twee jaar geleden was de discussie over plastic afval vrijwel dood. Er werd zelfs voorgesteld om het statiegeld op flessen geheel af te schaffen. Nu is de discussie weer helemaal actueel."

Hoewel er redenen zijn om bezorgd te blijven over de omvang van de plastic soep, staat het meer op de agenda dan ooit te voren. Merijn Tinga blijft strijdbaar om de plastic berg te verminderen en op den duur te voorkomen. "Maar dat gaat nog heel lang duren."

Meer berichten


Shopbox