Het bestuur van Probusclub Alphen en omstreken dames met de vertegenwoordigers van Probus Nederland, de mentorcommissie en de voorzitters van de andere Alphense Probusclubs
Het bestuur van Probusclub Alphen en omstreken dames met de vertegenwoordigers van Probus Nederland, de mentorcommissie en de voorzitters van de andere Alphense Probusclubs (Foto: )

Nieuwe Probusclub opgericht

Op 4 juni 2018 is de vierde Probusclub in Alphen aan den Rijn geïnstalleerd: Probusclub Alphen en omstreken dames.

Het is de eerste Probusclub, waarvan alleen vrouwen lid kunnen zijn. De drie andere Probusclubs in Alphen aan den Rijn zijn een club waarvan alleen mannen lid kunnen zijn en twee gemengde clubs met mannen en vrouwen.

Ria van Zoest, voorzitter van Probusclub Alphen en omstreken dames: "Wij hebben bewust gekozen om een Probusclub voor vrouwen op te richten, want de sfeer in een Probusclub met enkel vrouwen is toch anders dan met mannen erbij. Bovendien speelde bij ons mee dat we wilden laten zien dat we in Probus-land ook als vrouwenclub ons mannetje staan".

In Nederland zijn 439 Probusclubs actief met in totaal zo'n 12.000 leden; 24 Probuslubs zijn damesclubs, daarnaast zijn er 322 mannenclubs en 93 gemengde clubs .

Probusclubs bestaan sinds 40 jaar in Nederland. Het zijn clubs van gemiddeld 30 leden, die een of twee keer per maand bijeenkomen. Tijdens een bijeenkomst is er steeds ook een lezing door een van de leden of door een externe spreker of is er een excursie.

Leden kunnen alleen post-actieven zijn, dat wil zeggen dat zij hun reguliere baan of onderneming niet meer uitoefen. Om lid te worden wordt vereist dat men een maatschappelijk verantwoordelijke functie heeft vervuld, dus ondernemer is geweest of een stevige baan in loondienst heeft gehad.

Probus is een acroniem van : Pro(fessionals) en Bus(inessmen/women); het idee voor Probusclubs kwam uit Engeland.

Omdat een Probusclub een vriendenclub is kan men zich niet simpel aanmelden om lid te worden; de zittende leden zoeken kandidaat-leden en een kandidaat-lid wordt beoordeeld of hij of zij goed binnen een bestaande Probusclub past.

Terug naar Probusclub Alphen en omstreken dames: in mei 2017 is een aantal vrouwen begonnen en op dit moment zijn er 15 vrouwen met verschillende beroepsachtergronden lid. Gestreefd wordt naar een uitbreiding tot voorlopig 20 leden.

Op 4 juni heeft een bestuurslid van Probus Nederland de voorzittershamer overhandigd; een vertegenwoordiger van Probusclub Alphen III, die de oprichting begeleid heeft, heeft het Certifcaat van Erkenning uitgereikt.

Het dagelijks bestuur van Probusclub Alphen dames, bestaande uit de dames Ria van Zoest, Lia Butter en Elly Hummelman en de leden kijken terug op een feestelijke en geslaagde installatiebijeenkomst. Lia en Elly: "Voor het dagelijks gebruik hebben we onze naam aangepast en noemen we ons: de Prozussen".

De bijeenkomst in restaurant De Zeeger werd afgesloten met een diner voor de leden en de gasten.

Alphen aan den Rijn, 6 juni 2018

Contactpersoon:

Ria van Zoest, voorzitter

Hazeveld 21

2405 AD Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172-476382 of 06-13274882

E-mail : riavanzoest@lijbrandt.nl

Meer berichten


Shopbox