Ga niet zwemmen!

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens de Provincie Zuid-Holland met ingang van 1 mei 2018 een permanent negatief zwemadvies ingesteld. Deze maatregel geldt onder andere voor het hele zwemwaterseizoen voor de Speelvijver Europapark te Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn - De wet schrijft voor dat na het zwemseizoen 2015 de kwaliteit ten minste 'aanvaardbaar' dient te zijn en dat er anders een permanent negatief zwemadvies dan wel een zwemverbod dient te worden ingesteld. Bij de Speelvijver Europapark was na het zwemseizoen 2017 de kwaliteit nog steeds 'slecht' en daarom is opnieuw een permanent negatief zwemadvies ingesteld voor 2018. Eens per jaar, voor de start van het zwemwaterseizoen, wordt voor iedere officiële zwemwaterlocatie de kwaliteitsklasse voor het komende jaar bepaald. Die wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van zwemwateronderzoek van de vier voorafgaande jaren. De kwaliteitsklasse zegt dus iets over de gemiddelde waterkwaliteit van de afgelopen vier jaar en de kans voor het komende jaar. Let wel, het zegt niets over de actuele zwemwaterkwaliteit! Als de actuele zwemwaterkwaliteit goed is (zie www.zwemwater.nl en de blauwe informatieborden ter plaatse), dan kan er gezwommen worden bij de betreffende locatie.

Meer berichten


Shopbox