Voorlichtingsavond over depressie en burn-out

Op maandag 19 maart kunt u een voorlichtingsavond over depressie en burn-out bijwonen. Tijdens deze avond komt u meer te weten over depressie en burn-out en welke mogelijkheden er zijn om hier iets aan te doen. De bijeenkomst is in restaurant de Vrienden, Uranusstraat 500, Alphen en begint om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig, gratis toegang.

Een depressie en een burn-out zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Veel symptomen komen met elkaar overeen. Mensen met een burn-out zijn vaak somber en lusteloos, net als mensen met een depressie. Ook kunnen mensen met een burn-out last hebben van schuldgevoelens, net als mensen met een depressie. Het verschil is dat een burn-out het gevolg is van langdurige overbelasting, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder dat er sprake is van overbelasting. Verder speelt aanleg bij het ontstaan van de ziekte een andere rol.
De ervaringsdeskundige vertelt vanuit haar/zijn eigen ervaring. Een professional vertelt over de achtergrond, oorzaken, signalen, het hulpaanbod en omgangsadviezen (naasten en familieleden).
 

De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen en GGz Informatiepunt Holland Rijnland.
Voor meer informatie bel 071 514 74 20 of kijk op: www.ggz-informatiepunt.nl en www.rivierduinen.nl/agenda

Meer berichten

Shopbox