Het beoogde doel voor de multifunctionele accommodatie is helder: een mooie accommodatie die aantrekkelijk en gastvrij ruimte biedt aan zoveel mogelijke waardevolle Zwammerdamse activiteiten.
Het beoogde doel voor de multifunctionele accommodatie is helder: een mooie accommodatie die aantrekkelijk en gastvrij ruimte biedt aan zoveel mogelijke waardevolle Zwammerdamse activiteiten.

MFA Zwammerdam: de gemeenschap aan het roer!

In 2017 is een eerste verkenning gedaan naar de manier waarop de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) kan worden beheerd. Daaruit is naar voren gekomen dat vooral de gemeenschap en de gebruikers hierin een belangrijke rol zullen vervullen. Volgend hierop is nu een traject gestart om tot concrete invulling te komen.

Hoe wordt gezorgd dat er zoveel mogelijk activiteiten kunnen plaatsvinden in het nieuwe gebouw? Hoe wordt met elkaar gebruik gemaakt van alle ruimtes? Maar ook, heel praktisch, hoe wordt gezorgd dat het gebouw schoon is en een kapotte lamp op tijd vervangen is? Allemaal vragen die van belang zijn om het uiteindelijke doel van de nieuwe MFA te realiseren: een levendige accommodatie, het kloppend hart van Zwammerdam!

Uitgangspunt is dat de gebruikers van de nieuwe voorzieningen zoveel mogelijk aan het roer komen te staan. Niet alleen in het beheer, maar waar mogelijk zelfs als eigenaar. Juist dan wordt het een accommodatie van de gemeenschap zelf. En biedt de nieuwe voorziening ruimte om die activiteiten onderdak te bieden die de gemeenschap zelf als maatschappelijk waardevol ervaart. Alle partijen komen tot een gezamenlijk plan. Voordat de bouw gaat starten, biedt dit plan duidelijkheid over de manier waarop de nieuwe accommodatie wordt beheerd. Al met al best een ingewikkelde klus. Want er wordt nogal wat gevraagd van de lokale gemeenschap en de toekomstige gebruikers.

Het beoogde doel is helder: een mooie accommodatie die aantrekkelijk en gastvrij ruimte biedt aan zoveel mogelijke waardevolle Zwammerdamse activiteiten.

Toneelvereniging Z.A.T.

Een van de toekomstige gebruikers is Toneelvereniging Z.A.T. Al meer dan veertig jaar speelt Zwammerdams enige toneelvereniging Z.A.T. in de nutszaal. In deze zaal hebben wij sinds de oprichting in 1975 meer dan honderd verschillende toneelstukken ten tonele gebracht, dit altijd tot groot vermaak van ons én ons publiek. Ik hoor bij de eerste lichting van het jeugdtoneel in 2004 en heb ik zowel lief als leed meegemaakt tijdens de vele repetities en uitvoeringen. Dit werd niet anders toen ik bij het volwassentoneel begon. Het gevoel van nostalgie moet niet de realiteit in de weg staan. De zaal is zogezegd op. Het dak lekt aan alle kanten, de isolatie is zeer slecht en groot onderhoud is niet meer rendabel.


Daarom ben ik zo blij dat er binnen Zwammerdam is gekozen om voor de MFA te gaan. Zeker met het blik op de lange termijn. Meerdere partijen verbinden elkaar om samen een mooi nieuw pand te realiseren. Z.A.T. is hier – net als Wilhelmina, U.D.I. en V.V.Z. – lang en uitvoerig in gesprek over geweest met andere partijen zoals de gemeente, SCOPE, brandweer en anderen. Ik zal de laatste zijn om te beweren dat dit een gemakkelijk proces is geweest. Bij nieuwe situaties heeft iedereen een eigen mening over hoe deze nieuwe situatie moet worden ingevuld. Na dit lange proces is gekozen voor de huidige locatie en de huidige invulling van het pand.


"Voor de toneelvereniging betekent de komst van de MFA simpelweg voortbestaan. Het maakt mij erg gelukkig om te weten dat er nu een zaal wordt gebouwd waarin wij over veertig jaar nog steeds kunnen spelen. Een zaal waarin wij weer meer dan honderd verschillende toneelstukken aan de Dammenaren mogen laten zien, met de volgende generaties op de planken."

"Los van de toneelvereniging heb ik als kind eind jaren '90 veel sinterklaasintochten meegemaakt in 'de Zaal'. In dezelfde zaal gingen mijn leeftijdsgenoten en ik een aantal jaar later voor het eerst 'stappen' bij You Too: zakje snoep voor 50 cent en aan het einde van de avond Rini die "sneeuwbal" door het zaaltje lieten galmen. In de nutszaal liggen genoeg gedeelde (jeugd)herinneringen."

Door Luuk Boerman

Meer berichten