Michel du Chatinier van ChristenUnie
Michel du Chatinier van ChristenUnie

CU: Met z'n allen

De blik op de toekomst is kenmerkend voor de ChristenUnie. Het gaat niet alleen om ons en om het nu. We willen ook dat onze kinderen straks de kans krijgen om iets van het leven te maken.

De ChristenUnie gaat de gemeenteraadsverkiezingen in met de kernboodschap dat wij 'investeren in de toekomst van kinderen'. Onze gemeente moet inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. Ouders/verzorgers zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en kunnen hierbij soms wat ondersteuning gebruiken. De ChristenUnie wil dat gezinnen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die ondersteuning zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen. En dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

Ieder kind verdient een eerlijke kans om zijn talenten te ontdekken, te ontwikkelen en maximaal te benutten. Daar is kwalitatief goed onderwijs voor nodig. Voor kinderen is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen ontmoeten. Dat begint met Ontmoeten, Spelen, Ontwikkelen en Leren op één plek. De ChristenUnie juicht de toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot Integrale Kindcentra (IKC's) toe, omdat het kinderen vanaf heel jong kansen op een doorlopende leerlijn biedt. De scholen en kinderopvang in onze gemeente zijn niet van onze gemeente, maar van de samenleving. We delen samen de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. De ChristenUnie zoekt de verbinding om tot gedragen samenwerking te komen. Tot aan de verkiezingen van 21 maart komen wij acht keer in alle dorpen en wijken met onze pop-up-store, om bv. over samenwerking die leidt tot realisatie van IKC's met u van gedachten te wisselen. Wat is er nodig voor onze jeugd, die de toekomst heeft, om die plek te ontwikkelen en wat kunt u daaraan bijdragen? Die gezamenlijkheid vind ik een mooi uitgangspunt: wat doen we er met z'n allen aan?

Meer berichten


Shopbox