De voorzitters van beide ouderenbonden.
De voorzitters van beide ouderenbonden.

KBO en PCOB voor meer samenwerking

Fuseren lijkt misschien een logische stap, maar is dat beslist niet. Identiteit speelt nog altijd een rol en samengaan blijft ook om andere redenen een gevoelig onderwerp.

Op de foto staan Piet Hoeksel, voorzitter van de KBO, en Wim van der Tang, voorzitter van de PCOB. Hoeksel: "Ik denk aan de mensen die de KBO groot hebben gemaakt. Tegenover hen hebben wij onze verantwoordelijkheid." De vraag naar het bestaansrecht stelt Hoeksel niet alleen, maar beantwoordt deze ook positief: "De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Als ouderenbonden kunnen we onze leden een loketfunctie aanbieden. De problemen lossen we niet op, maar we kunnen mensen wel de weg wijzen."

"Als het gaat om samenwerking lopen de Alphense afdelingen van de Katholieke Bond Ouderen en de Protestants Christelijke Bond Ouderen voorop", stellen de beide voorzitters. "Landelijk weten de bonden elkaar wel te vinden, maar lokaal is dat anders."

Zowel PCOB als KBO heeft te maken met een dalend ledenaantal. Ook de invulling van het voorzitterschap kan een probleem worden. Bij de PCOB heeft Wim van der Tang er al twee termijnen opzitten en gaat stoppen. De KBO heeft hetzelfde probleem. Hoeksel: "Ook als er geen vervanger is, ben ik in april geen voorzitter meer." Samenwerken is geen probleem, samengaan (fuseren) is nog een stap te ver. "Wij denken aan de mogelijkheid van één bestuur en dus een voorzitter voor beide bonden", licht Van der Tang een tipje van de sluier op. "Op de ledenvergaderingen willen we hierover met de leden van gedachten wisselen. Het is een gegeven dat er weinig jonge senioren beschikbaar zijn voor een bestuursfunctie. Mensen gaan steeds later met pensioen en staan niet te dringen om vrijwilligerswerk te doen."

Bij vrijwilligerswerk denkt Van der Tang niet alleen aan bestuursfuncties. "De PCOB heeft ook een commissie 'Lief en leed'. Omzien naar elkaar is een van onze sterke punten. Zingeving hoort daar ook onder. Samen met de andere ouderenbonden voorzien we met de Belastingservice in een behoefte, evenals de individuele belangenbehartiging door vrijwillige ouderenadviseurs." Hoeksel kijkt een aantal jaren vooruit en stelt de vraag: "Heb je als ouderenbond in zijn huidige vorm dan nog bestaansrecht? Nieuwe ouderen die mobiel genoeg zijn hebben geen behoefte aan een busreisje. Ouderen worden meer zelfredzaam en mondiger. Het invullen van een belastingbiljet wordt eenvoudiger en dat betekent dat steeds minder leden een beroep doen op de Belastingservice van de bonden. Het vrijwilligerswerk wordt echt anders." Van der Tang is minder resoluut in zijn uitspraken, maar is niet blind voor de werkelijkheid. "Als PCOB Alphen aan den Rijn hebben we bij Zorg en Zekerheid een collectiviteitscontract afgesloten, maar er zijn meer manieren om korting te krijgen op de zorgpremie."

In 1984 werd stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) opgericht, waarin KBO, PCOB en ANBO (later ASVA) samenwerkten. "Inmiddels geven deze organisaties een gezamenlijk blad, Seniorennieuws, uit en bijna alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk."

Meer berichten