D66: Jeugdzorg in de school

Gert van den Ham (D66)
Gert van den Ham (D66)

Goed onderwijs is voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van alle kinderen van groot belang. Het ene kind heeft daarbij geen extra hulp nodig. Het andere kind wel, omdat bijvoorbeeld sprake is van een moeilijke thuissituatie, van (tijdelijke) gedragsproblematiek of van een fysieke beperking.

Jeugdzorg biedt dan die extra zorg. Tot enkele jaren geleden was jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de provincie. Nu is de gemeente aan zet. Op zich een goede stap, want de jeugdzorg is hierdoor letterlijk dichterbij het kind komen te staan. Nu is het zaak om de goede vervolgstappen te zetten.

Om jeugdigen en hun ouders niet van het kastje naar de muur te sturen en professionals uit de jeugdzorg en het onderwijs goed te kunnen laten samenwerken, is het bieden van jeugdzorg ín de school zeer belangrijk. Hoe sneller een kind of jongere kan worden geholpen, hoe groter de kans is dat ondersteuning effect zal hebben. Dat blijkt uit vele onderzoeken. Ons uitgangspunt is om kinderen zo veel mogelijk extra hulp in de reguliere school(omgeving) te bieden.

Extra hulp door jeugdzorg aan kinderen die dit (tijdelijk) nodig hebben, moet zoveel mogelijk in de school van het kind worden geboden. Nauwe samenwerking tussen jeugdzorg en de school doet er echt toe. Dit vergroot de kansen dat problemen snel en goed worden opgelost.
In Alphen a/d Rijn wordt hard gewerkt om hieraan vorm en inhoud te geven. Een verantwoordelijkheid die de gemeente deelt met de schoolbesturen. De praktijk wijst uit dat deze geïntegreerde aanpak nog niet vlekkeloos verloopt. Daar moet volop aan worden gewerkt. Drempels moeten worden weggenomen, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van informatie over het kind. En rekening houdend met privacy. Het kan echter niet zo zijn dat de begeleiding van kinderen slechts beperkt of helemaal niet kan worden geboden.
Voor D66 heeft een goede samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs een hoge prioriteit. Alle kinderen in de gemeente verdienen het beste voor een mooie toekomst.

 

 

Meer berichten