Dominee Kees van Stralen geeft een dienst op kerstmorgen in de Lichtkring. Hoe hij deze kerst de uitdaging aan gaat om tot de kern te komen, is nog een verrassing.
Dominee Kees van Stralen geeft een dienst op kerstmorgen in de Lichtkring. Hoe hij deze kerst de uitdaging aan gaat om tot de kern te komen, is nog een verrassing. (Foto: Adriaan Lefeber)

Laatste kerstviering in de Lichtkring

"Mijn dienst in de Lichtkring op kerstmorgen is bijzonder, maar niet uitzonderlijk", zegt dominee Kees van Stralen. Volgend jaar gaat hij met emeritaat en neemt afscheid van de gemeente. "Ook met kerst draait het om de gemeente, niet om mij."

"Met de geboorte van Jezus is in de wereldgeschiedenis iets onomkeerbaars gebeurd", stelt hij nadrukkelijk. "Jezus is geboren in Bethlehem en niet in Jeruzalem of Rome. Het gaat dan ook niet om macht over de wereld of dreunende soldatenlaarzen. Het is van een heel andere orde: de geboorte van een kind." De predikant verwijst naar de bijbeltekst 'Een duif als teken van vrede, geen grote roofvogel'. "Het Oude Testament staat vol van wat we met kerst vieren."

Van Stralen heeft het gevoel dat hij door een woud van dennentakken en engelenhaar heen moet om tot de kern van het kerstfeest te komen. "De kribbe is overwoekerd." Dat geldt overigens niet voor de kerststal die de Lichtkring bij de opening in 2006 cadeau heeft gekregen heeft van de plaatselijke Rooms-katholieke kerk. "Het beeld van Jozef heb ik wel eens op de kansel gezet. De timmerman uit Nazareth is een onderbelicht figuur. En ik ben ook wel eens met een zaag de preekstoel op gegaan."
Dat er heel veel mensen naar de kerk komen die anders op zondag thuisblijven, vindt hij geweldig. Het idee dat hij deze mensen bestraffend moet toespreken - 'zijn jullie er eindelijk weer eens' - vindt hij volkomen misplaatst.

"Met een gezinsdienst, kerstnachtdienst en de viering op kerstmorgen zijn het voor collega Ronelle Sonnenberg en mij drukke tijden", kijkt Van Stralen vooruit. "Als gemeente brengen we ook een kerstgroet bij de bewoners van de wijk Kerk en Zanen. Dominees leveren teksten aan, maar vrijwilligers doen het grootste deel van het werk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kerstwandeling en het Top2000 Relicafé dat op 29 december wordt gehouden."

Ondanks de drukke dagen kan de predikant wel van de kerstdagen genieten. "Ook van het familiegebeuren, al weet dat ik het voor een aantal mensen anders is. Er is veel eenzaamheid, die is dan extra voelbaar. Het kunnen ook dagen van spanning zijn in families waar het al niet lekker loopt."

De predikant wijst er graag op hoe actueel het kerstverhaal is. "Toen was er geen plaats in de herberg en als je vandaag kijkt naar de vluchtelingen is dat goed vergelijkbaar: Jozef, Maria en Jezus werden ook vluchtelingen." Voor Van Stralen is het dan ook vanzelfsprekend dat kerken een plek bieden aan mensen die geen onderdak hebben. "De vluchtelingen die deel uit hebben gemaakt van onze kerk, zijn voor kerst uitgenodigd. Dankzij hen hebben vluchtelingen een gezicht gekregen."

Meer berichten

Shopbox