Logo alphensnieuwsblad.nl


Op donderdag 30 november bent u welkom om meer te leren over de vrijmetselarij tijdens de open avond  in de schuilkerk in Zwammerdam. Het thema is 'Het geheim ontrafeld', aangezien de vrijmetselarij van oudsher is omgeven met geheimzinnigheid.
Op donderdag 30 november bent u welkom om meer te leren over de vrijmetselarij tijdens de open avond in de schuilkerk in Zwammerdam. Het thema is 'Het geheim ontrafeld', aangezien de vrijmetselarij van oudsher is omgeven met geheimzinnigheid.

Geheim van Vrijmetselarij ontrafeld

De vrijmetselarij is van oudsher omgeven met geheimzinnigheid. Het thema van de open avond op donderdag 30 november is "Het geheim ontrafeld", een mooie gelegenheid om te kijken wat die geheimzinnigheid is. Voor dit gesprek hebben we contact met één van de bestuursleden.

Zwammerdam - We vallen meteen met de deur in huis: is er een geheim? De voorlichter die wij interviewen denkt even na voor hij antwoordt. "Ja, en nee tegelijk. Nee, de vrijmetselarij heeft niets te verbergen. De geheimhouding stamt uit de tijd van de kathedralenbouw. De bouwmeesters hadden toen naast grote kennis van geometrie, ook kennis van andere vrije kunsten als filosofie, aardrijkskunde, sterrenkunde en muziek."

"Door de intolerante religiën, die tegelijk hun opdrachtgevers waren, moesten zij hun bewondering ervoor strikt geheim houden. Vandaag de dag zijn de vrijmetselaarsloges vooral een plaats waar
zoekende mensen samenkomen om zichzelf beter te leren kennen en verbeteren. En daarmee de wereld tot een betere plek maken. De vrijmetselarij is nog wel steeds een inwijdingsgenootschap, en in dat opzicht gesloten. Het zou ook zonde zijn als voor de inwijding alles al bekend is, dan is het verrassende eraf."

Op de vraag of de vrijmetselarij een geloof is, antwoordt de voorlichter ontkennend. "Nee, de vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode. Met behulp van ritualen en symbolen leidt dit tot zelfontplooiing en menselijke verbinding en daardoor tot een betere samenleving. Er zijn Joods-Christelijke verwijzingen in de ritualen, zonder deze als waarheid te stellen. Zij zijn voor iedereen vrij te interpreteren, ongeacht herkomst, opvoeding of geloof."

"Verder speelt vanuit de ontstaansgeschiedenis het gedachtengoed van filosofie, verlichting en humanisme een rol. Voorop staat dat elk individu zelfstandig mag zoeken naar zijn eigen waarheid."
"Deze aspecten van samenkomen en werken sluiten goed aan bij bijvoorbeeld mindfulness en het gedachtengoed van Millenials."

Meer berichten
Shopbox