Logo alphensnieuwsblad.nl


"Het is mooi om de kinderen te zien groeien, letterlijk en figuurlijk. De kinderen weten dat wij er voor ze zijn, we geven ze een thuis", aldus pleegouders Peter en Tineke de Vogel. FOTO: Karin Wagter
"Het is mooi om de kinderen te zien groeien, letterlijk en figuurlijk. De kinderen weten dat wij er voor ze zijn, we geven ze een thuis", aldus pleegouders Peter en Tineke de Vogel. FOTO: Karin Wagter

'Onduidelijk wie de hulp moet betalen'

Als pleegouders hebben Tineke en Pieter de Vogel volop te maken met de veranderingen in de jeugdzorg. Ook de aanbesteding van de jeugdhulp, waarover de gemeente Alphen aan den Rijn binnenkort beslist, speelt voor hen een grote rol.

Omdat er veel misverstanden bestaan over pleegzorg, vat Pieter het als volgt samen: "Het is de zorg voor kinderen van een ander, maar wel zo veel mogelijk in samenwerking met de biologische ouders. De kinderen komen uit een problematische situatie, maar het zijn beslist geen probleemkinderen."

Zowel pleegouders als pleegkinderen hebben volop te maken met professionals als pleegzorgwerkers en (gezins)voogden. "De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is overgegaan van de provincie naar de gemeente", vult Tineke aan. "De goedkeuring voor allerlei behandelingen is lastiger geworden, bureaucratischer. Voor een van de kinderen hebben we daarom op hulp gewacht. Het was namelijk niet duidelijk wie de hulp moest betalen: de gemeente waar de biologische ouders wonen of gemeente Alphen."

Voor de behandeling doen de pleegouders een beroep op gespecialiseerde hulpverleners. "Wij krijgen hulp van Rivierduinen en dat bevalt ons prima", zegt Pieter. "Maar als zij de verliezer zijn bij de aanbesteding, dan krijgen wij en de kinderen weer met andere hulpverleners te maken. De pleegzorgwerkers en (gezins)voogden wisselen al veel te snel." Als de keuze van de gemeente niet op Rivierduinen valt, mag deze organisatie lopende behandelingen nog tot 1 augustus 2018 afmaken. Daarna wordt bekeken wat voor het kind de beste oplossing is: doorgaan bij Rivierduinen of overstappen naar de nieuwe zorgaanbieder.

De pleegouders hebben weinig vertrouwen in deze toezegging. Tineke: "De behandeling van onze kinderen is niet voor die datum afgerond. Wat denk je van de motivatie van de hulpverleners bij Rivierduinen als ze binnenkort weten dat ze hun cliënten en wellicht hun baan kwijt raken?" De pleegouders hebben er begrip voor dat Rivierduinen vorig jaar de aanbesteding van de gemeente aan de rechter heeft voorgelegd. "Wij hebben te maken met de afdeling Alphen en die vinden wij gewoon goed en daar willen we graag mee doorgaan. Maar dat allerlei beslissingen worden uitgesteld is niet in het belang van de kinderen!"

Pieter en Tineke zijn er inmiddels aan gewend dat de zorg voor 'kinderen van een ander' veel van hen vraagt. "Het is intensief", zegt Pieter, "maar dat hebben we er voor over." Tineke valt hem bij: "Het is 100 procent vrijwilligerswerk, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Het is mooi om de kinderen te zien groeien, letterlijk en figuurlijk.
We maken het mee dat een bang en agressief kind bij ons komt en zich ontwikkelt tot een vrolijke puber die aan ons gehecht is. De kinderen weten dat wij er voor ze zijn, we geven ze een thuis."

Door Rijk Huisman

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox