Logo alphensnieuwsblad.nl


Nieuwe stadsdichter draagt gedichten voor in de krant

Kaj Elhorst werd op vrijdagavond 8 september door wethouder Van Velzen van Cultuur aangewezen als stadsdichter. Het was één van de vele prachtige gebeurtenissen op deze avond. Er waren dichters die voordroegen, muzikanten en schrijvers die een deel van hun werk lieten horen.

Alphen aan den Rijn - "Schrijvers zijn tegenwoordig overal", zegt stadsdichter Kaj Elhorst. Hij voegt er meteen aan toe: "Kortgeleden hoorde ik ook dat een miljoen Nederlanders ervan droomt schrijver te worden. Dromen is een mooie vrucht van volle fantasie en zonder fantasie kan de samenleving niet. Maar er moet ook gewerkt worden", voegt hij eraan toe.

Stadsdichter vraagt aandacht

Muzikanten, schrijvers en dichters en dus ook een stadsdichter. Maar wat is nu eigenlijk de functie en de betekenis daarvan? "Dat heb ik me ook heel lang afgevraagd", zegt Kaj, "maar ik denk dat ik er een klein beetje achter ben gekomen. De stadsdichter kan door zijn optreden aandacht vragen voor activiteiten van organisaties zoals jongerencentra, zorginstellingen, milieuclubs, voor alle mogelijke bedrijven, verenigingen, scholen en de overheidsinstellingen. Hij kan aandacht vragen voor ontwikkelingen in de gemeente en de regio, accenten leggen en natuurlijk een bindende factor zijn voor iedereen die schrijft."

Functie in samenleving

"In Alphen aan den Rijn hebben we het vaak over een vaag begrip als 'identiteit van de stad'. De stadsdichter kan heel goed aangeven welke elementen daarbij een belangrijke rol spelen. Tenslotte kan hij accenten leggen en aandacht vragen voor gebeurtenissen uit heden en verleden. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om zijn eigen mening. Belangrijker is het zoveel mogelijk Alphenaren betrokken te laten zijn bij de zaken waarover hij zich uitspreekt." Een bindende functie in de samenleving dus? "Dat in elk geval", bevestigt hij.

Literair jaar

Van huis uit is Kaj Elhorst eerder Winschoter dan Alphenaar, maar in de afgelopen 38 jaar is hij aardig met Alphen aan den Rijn vergroeid geraakt. Dat blijkt onder meer uit zijn gedicht 'Boekomslag', gewijd aan het ontwerp van een nieuwe bibliotheek. Voordat hij dat toont, wenst hij alle Alphenaren en natuurlijk met nadruk schrijvers, dichters en lezers een prachtig literair jaar.

Krant vol met gedichten

In de komende edities van het Alphens Nieuwsblad zullen gedichten worden gepubliceerd van Alphense dichters die door Kaj Elhorst zijn uitgekozen. Hij zal de schrijvers van de gedichten bij u introduceren. Hiernaast het eerste gedicht van de stadsdichter zelf.

Op het ogenblik steekt hij veel tijd in de splinternieuwe Stichting AlphenTaal die maandelijks een podium organiseert over literatuur in Theater Castellum. "Daar kunnen schrijvers en dichters van alle leeftijden iets van hun werk laten horen aan een breed publiek. Op 8 september waren er veel dichters en schrijvers uit Alphen en heel Nederland die zich lieten horen. Dat is het streven van AlphenTaal: stimulans en ondersteuning bij het schrijven en dichten. We gaan ook workshops dichten, voordragen en schrijven organiseren en uitgebreid aandacht besteden, samen met de bibliotheek, aan laaggeletterdheid", benadrukt hij. "Overigens is het niet nodig dat iedereen meteen een podium betreedt. Schrijvers en dichters kunnen ook heel goed individueel met ons praten over hun plannen en over de mogelijkheden daaraan steun te geven."

Van huis uit is Kaj Elhorst eerder Winschoter dan Alphenaar maar in de afgelopen 38 jaar is hij aardig met Alphen aan den Rijn vergroeid geraakt. Dat blijkt onder meer uit zijn gedicht dat gewijd is aan het ontwerp van een nieuwe bibliotheek. Voordat hij dat toont, wenst hij alle Alphenaren en natuurlijk met nadruk schrijvers, dichters en lezers een prachtig literair jaar.

Boekomslag

De omslag is klaar

de achterflap beschreven

de dag komt nader

dat wij met de nieuwe bieb moeten leven

een trots gebouw

met puntige ramen

en deftige ingang

voor ons allen samen

een ingang naar rust

een ingang naar wijsheid

een ingang naar kennis

een ingang naar dromen

een vriendschappelijke omgeving

een nest om te lezen

een bouwwerk van schoonheid

waar wij niets hoeven vrezen

een uiterlijk dat de droom al belooft

de reis rond de wereld ons aanbiedt

op stevige muren

met karakter en pracht

een rots in de branding

met onneembare macht

een reus van cultuur

zo al omvattend

gedaald uit de hemel

middenin de stad

een huis voor het boek

waar ik mijzelf en de anderen zoek.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox