Logo alphensnieuwsblad.nl


Foto: Trudy van Schie

Hoe gaat het nu met Jan Böhm?

Door Trudy van Schie

Böhm is geboren in Schiedam.

Na de MULO doorloopt hij de vijf jarige Middelbare Handelsavondschool en haalt diverse diploma's, tot SPD. In 1971 verhuist hij met vrouw Ans naar de Poolsterstraat in Alphen. Met drie zoons en zeven kleinkinderen is hij een gelukkig man. Böhm heeft voor zijn pensioen 27 jaar gewerkt bij het Grafisch Economisch Adviescentrum (GEA) als organisatieadviseur en directeur. "In mijn vrije tijd hou ik van skiën, tennis, bridge, en fietsen. Ik ben twee keer naar Oostenrijk gefietst, heb tot mijn 75ste hardgelopen en zing al 46 jaar in het koor Broncantorij. Mijn vrouw werd in 1971 door buurvrouw Margriet van Rijn gevraagd om lid te worden. Ans was zwanger en zei: 'Ik stuur mijn man wel. In zijn diensttijd heeft hij in het koor van de Marechaussee gezongen.'"

De naam Böhm is al 30 jaar verbonden met het bestuur van het monumentenwerk in Alphen. "Ik werd jaren geleden gebeld door ambtenaar Klaas Schoonderwoerd, medewerker bij wethouder van Wersch. 'Mijnheer, zei de man, 'er staat in de Julianastraat 2-4 een gemeentemonument, u weet wel, waar OKASI inzit. De gemeente heeft veel moeite gedaan om de sloop te voorkomen. Dat gaat niet lukken. Willen jullie als Stichting een poging wagen om het pand te behouden?' Het pand werd in het bestuur besproken en gekocht. De aankoop was een enorme gok. Bijkomende zorg was het begrotingstekort van ongeveer vier ton. We vonden een aannemer die deze klus aan durfde te gaan. Tijdens het strippen, dreigde zelfs de voorgevel eruit te vallen. Alles hing of stond aan elkaar door 28 lagen behang en vloerbedekking. Uiteindelijk hebben we de voorgevel laten verankeren om te voorkomen dat die in de Julianastraat zou vallen. Het pand heeft de naam Schoutenhuis gekregen omdat er in vroegere eeuwen schouten hebben gewoond en gewerkt." Het Schoutenhuis en Rijnkade 11 behoren tot de oudste gebouwen in Alphen. De Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed heeft het Schoutenhuis, na restauratie, zonder verlies verkocht. Böhm is een standvastig man. Wanneer hij ergens aan begint, kun je altijd op hem rekenen. Bovendien gaat hij geen uitdaging uit de weg. Hij is bijvoorbeeld 7 jaar geleden door pastor Gilion Greeve gevraagd om zijn werkzaamheden voor de Stichting GeldZorg over te nemen. Het bestaat sinds 2011 in Alphen en is een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. "Dat heb ik gedaan", vertelt Böhm. "Daarnaast ben ik maatje in het veld geworden en begeleid nu mensen die financieel in de problemen zitten." Maatje bij GeldZorg is geen gemakkelijke job. Het is vrijwilligerswerk waar je niet alleen met een schuld te maken krijgt. Een schuld wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden. Dat kan heavy zijn om ermee om te gaan. "De Stichting GeldZorg is er voor iedereen die geen antwoord heeft op alle volgende vragen: 1 - Ik krijg meer rekeningen dan ik kan betalen. 2 - Hoe moet het nu verder? 3 - Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere rekeningen. 4 - Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op orde? De Stichting kan orde scheppen in de financiën en waar het kan, worden afspraken gemaakt om een schuldenvrije toekomst op te bouwen." Voor meer informatie: www.geldzorgalphen.nl

reageer als eerste
Meer berichten