Logo alphensnieuwsblad.nl


PI Alphen in actie voor Villa Joep

Een groep van tien fanatieke medewerkers van de Penitentiaire Inrichting Middelburg fietst van 15 tot en met 19 mei langs vijf Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) in het land. In vijf dagen fietsen zij 769 kilometer voor Villa Joep, een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar behandelingen tegen kinderkanker. Donderdag 18 mei arriveren de gevangenismedewerkers in PI Alphen aan den Rijn.

Warm onthaal
Vanuit de gevangenis in Middelburg zullen de fietsers via PI Sittard, PI Arnhem, PI Leeuwarden en PI Alphen aan den Rijn weer terugfietsen naar Zeeland. De Zeeuwse delegatie kan op 18 mei rekenen op een warm welkom in PI Alphen. De fietsers worden onthaald door hun collega’s uit Alphen, krijgen een warme maaltijd aangeboden en zullen vervolgens de nacht doorbrengen in een leeg cellencomplex, in gezelschap van pluche logeerolifant Joep (symbool van de stichting). Vrijdag 19 mei begint, op weg geholpen door enkele sportieve collega’s uit Alphen, de terugtocht naar Zeeland

Inzamelingsactie

Inmiddels is in zowel de Maatschapslaan als de Eikenlaan de inzamelingsactie in volle gang. Er staan collectebussen, er zijn speciale polsbandjes gemaakt die voor 1 euro worden verkocht, er worden houten speelgoedauto’s –gemaakt door gedetineerden op de Arbeid- verloot en diverse kleine artikelen, zoals een overgebleven fles wijn uit een kerstpakket, worden geveild onder het personeel.
De gedetineerdencommissie (Gedeco) heeft een collectebus bij de bezoekzaal geplaatst zodat bezoekers een donatie kunnen doen. Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Willem Boersma: “Vanuit de PI Alphen ondersteunen wij dit initiatief omdat we trots zijn op onze collegae uit Middelburg die d.m.v. deze prestatie geld binnen halen voor Villa Joep en tevens aandacht vragen voor het doorzettingsvermogen van de kinderen die lijden aan deze ziekte”.

Doneren
Bij terugkomst in Middelburg zullen alle donaties worden verzameld en een cheque worden aangeboden aan Villa Joep. Iedere euro is welkom. Belangstellenden kunnen een gift overmaken op rekeningnummer NL65INGB0651686172 ten name van PIM steunt Villa Joep.

Villa Joep
Villa Joep is opgericht door de ouders van Joep, die op 4-jarige leeftijd aan neuroblastoom is overleden. Door geld in te zamelen voor onderzoek willen zij de overlevingskansen van toekomstige patiëntjes met neuroblastoom vergroten.

Reageer als eerste
Meer berichten