Logo alphensnieuwsblad.nl


Theater Castellum kan een hele mooie maatschappelijk toekomst als hotspot krijgen als er veel meer lokale kunst en cultuur een plaats in krijgt.
Theater Castellum kan een hele mooie maatschappelijk toekomst als hotspot krijgen als er veel meer lokale kunst en cultuur een plaats in krijgt.

Theater Castellum als 'Hart van Alphen'

Het Alphense theater aan het Rijnplein moet het hart van de gemeente worden. Tot nu toe wordt het Castellum uitsluitend gebruikt voor theater en films. In de toekomst moet daar veel meer kunst en cultuur vanuit de inwoners bij komen. Wethouder Kees van Velzen denkt dan aan: "Bijvoorbeeld het PopPlatform of Tangoschool Temperamento."

Door Eveline J. Verhoeve

Alphen aan den Rijn - Van Velzen ziet een grote rol voor het theater als het gebouw wordt gevuld met maatschappelijke functies. "Er zijn veel organisaties die onderdak nodig hebben, maar echt niet de hoofdprijs neer kunnen leggen. Voor maatschappelijke functies moet veel meer plaats worden ingeruimd", aldus de wethouder. 
Hij voelt zich hierin gesteund door wethouder financiën Michel du Chatinier en door theaterdirecteur Sandra Bruinsma. "De jaarlijkse meerkosten zijn ongeveer even hoog als het bedrag dat elk jaar door de gemeenteraad beschikbaar moet worden gesteld om de tekorten op te vangen", zegt Du Chatinier. Dat gaat het over een bedrag tussen 8 en 9 ton per jaar. 
"Een theater zonder subsidie is in Nederland gewoon onmogelijk", meldt Van Velzen. "Hier in Alphen aan den Rijn zijn we zelfs erg gierig. Vergelijkbare theaters in het hele land krijgen meer subsidie dan hier. Als we dan die subsidie toch gaan geven, kan dat beter structureel en voor functies die we graag in het stadshart willen hebben."

Daarmee zegt Van Velzen ook dat van de drie mogelijke scenario's de optie waarbij het theater wordt aangepast aan een meer algemene culturele functie zijn voorkeur heeft. "We leggen drie scenario's voor aan de gemeenteraad. In scenario 1 gaan we door zoals nu, maar er wordt wel een nieuwe entree gerealiseerd en we moeten er nog altijd elk jaar geld bijleggen. In scenario 3 scheiden we een deel van het gebouw af. Deels is er dan nog de theaterfunctie en het afgescheiden gedeelte krijgt een geheel nieuwe functie", legt de wethouder uit. 
"Onze voorkeur is scenario 2. We moderniseren de entree en zorgen ook dat het café een veel prominentere plek krijgt. De functie van het gebouw wordt anders. Theater en cinéma blijven, maar er komt een creatieve hotspot voor lokale kunst en cultuur bij. Daardoor krijgt het theater de uitstraling van 'Hart van Alphen' en wordt ook het Rijnplein aantrekkelijker." Het college van burgemeester en wethouders vinden dat met deze uitgebreide maatschappelijke functie een waardevolle aanvulling voor het Stadshart wordt gecreëerd. 

Scenario 2 wordt in juni voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met deze denkrichting wordt een plan uitgewerkt volgens scenario 2. Dat plan gaat dan eind 2017 inclusief een financieel voorstel naar de raad ter goedkeuring. De verbouwingstijd duurt in totaal ongeveer een jaar.
 

Reageer als eerste
Meer berichten