Logo alphensnieuwsblad.nl


Hoe samenwerking mooie resultaten oplevert

Op verzoek van De Blije Wijk hebben leerlingen van het Scala Vakcollege ontwerpen voor hondenatentieborden gemaakt. Onder leiding van docente mevrouw Kremer zijn er 150 tekeningen gemaakt die uiteindelijk 3 prijswinnaars en 3 eervolle vermeldingen opleverden.

De jury bestaande uit Desiree Ubink, Richard Deijs en Lahbib el Houari heeft vooral gekeken naar vormgeving, verbinding met hondenbezitters, kleur en contrast.Uiteindelijk konden donderdag 13 april de prijswinnaars bekend worden gemaakt.1e prijs, Lola Hoogink;2e prijs Patricia v.d.Zwan ; 3e prijs Nikki Noordergraaf . Daarnaast kon de jury nog 3 eervolle vermeldingen uitreiken t.w. Christivie Tandu; Priscilla Groen in 't Woud en Alicia Thijssen.

De ontwerpen worden door de gemeente tot borden omgevormd en zullen eind mei officieel en feestelijk geplaatst worden in De Edelstenenbuurt.

Reageer als eerste
Meer berichten