Logo alphensnieuwsblad.nl


Luchtfoto van het gebied waar het Westvaartpark is gepland. (Foto: Vibu Projectontwikkeling)
Luchtfoto van het gebied waar het Westvaartpark is gepland. (Foto: Vibu Projectontwikkeling)

Station en minimaal 285 woningen

Eind vorig jaar werd een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de woonwijk Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk. Donderdag 6 april was er een hoorzitting in het gemeentehuis waar een aantal insprekers hun zorgen deelden en vragen stelden. In mei spreken de politieke fracties over de voorstellen en over wat zij wel en wat zij niet willen.

Door Eveline J. Verhoeve

Hazerswoude - De plannen voor een nieuwe woonwijk bestaan al jaren. Al in 2007 waren er plannen voor een mooi groen wijkje. Inmiddels zijn er nieuwe plannen in de maak. "We moeten nu onderbouwen wat we willen en hoe we het willen. Er zijn geen bebouwingscontouren. Wel is er een overeenkomst uit 2013 met de Provincie waarin is opgenomen dat we een station bouwen en een wijk ernaast met minimaal 285 woningen", aldus ambtenaar John Pierik van gemeente Alphen aan den Rijn. In oktober is over de stand van zaken gesproken met omwonenden. Donderdag was er een hoorzitting waarbij een aantal insprekers hun bijdrage kwamen toelichten en in gesprek konden met de verschillende politieke partijen.
De plaatselijke IVN-vertegenwoordiger, Hans Krüse, wees op een aantal kwetsbare groengebieden. "We zijn blij dat goed gekeken wordt naar het natuurgebied Elfenbaan langs de N11. Dit gebied moet gecompenseerd worden. Wij willen graag dat dit direct duidelijk in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen, zodat er geen misverstanden ontstaan. Hetzelfde geldt voor het bos bij de N11. Ook dit moet gecompenseerd worden, maar hierover zien wij niets in de nota staan." De gemeente is zich hiervan bewust en is inmiddels in gesprek met Staatsbosbeheer over de voorwaarden aan de compensatie.
De nieuwe buren in het Westvaartpark worden niet door iedereen met gejuich ontvangen. De familie De Boer vindt het een probleem dat een van de toegangswegen zo ongeveer in de achtertuin en naast het terras terechtkomt. "Waarom is het niet mogelijk om dit anders op te lossen? Er zijn nu vier toegangswegen gepland voor amper 300 woningen. Deze weg zou toch zo geschrapt kunnen worden", aldus de bewoners. De familie maakt zich ook zorgen om de hoogspanningskabels die vlak langs hun perceel lopen. Wethouder Van As, die de zieke wethouder Hoekstra verving, beloofde dat er serieus naar een alternatief wordt gekeken waarbij de weg wordt 'opgeschoven'.
Bewoners van Rhynenburg maken zich bezorgd over de aansluiting op de Potgieterlaan. Zij suggereren een hoofdontsluiting op een ander plek zodat de nieuwe bewoners een snellere aansluiting hebben bij de Westvaart richting Rijndijk.

Reageer als eerste
Meer berichten