Het uitgangspunt voor groen in het nieuwe bestemmingsplan voor Alphen-Stad is dat structureel en beeldbepalend – zoals de Dijksloot – als ‘groen’ bestemd wordt, maar bermen bijvoorbeeld niet.
Het uitgangspunt voor groen in het nieuwe bestemmingsplan voor Alphen-Stad is dat structureel en beeldbepalend – zoals de Dijksloot – als ‘groen’ bestemd wordt, maar bermen bijvoorbeeld niet.

Van vele naar één bestemmingsplan

Er komt één bestemmingsplan voor Alphen-Stad. Daarin blijven groen, wonen, kantoren en gemengde functies gewoon zoals ze zijn. Het nieuwe plan is nodig om straks met de nieuwe Omgevingswet niet in de problemen te komen.

Door Eveline J. Verhoeve

Alphen aan den Rijn - Het plan voor Alphen-Stad is een brug tussen een 'oud' bestemmingsplan en de 'nieuwe' omgevingswet. In het plan worden alle woonwijken, bedrijventerrein Heijmanswetering, Archeon en het Zegerslootgebied in één plan ondergebracht. Dit maakt het over een paar jaar gemakkelijker om over te gaan op de Omgevingswet die waarschijnlijk in 2020 in heel Nederland gaat gelden.
"Voor de grote wijken zal er weinig veranderen", meldt wethouder Gerard van As. "Wat nu wettelijk is vastgelegd, daar kunnen we nu niet omheen. We zijn wel aan het voorsorteren op de Omgevingswet." Nieuwe ontwikkelingen passen daardoor eerder in het bestemmingsplan en aparte procedures zijn niet nodig of kunnen korter. De grootste wijziging is Heijmanswetering. In het oude plan was dit een bedrijventerrein. "We willen daar naar een gemengde functie", aldus de wethouder.
Groen en water worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Het structurele groen en het beeldbepalende groen worden ook netjes zo aangegeven in het nieuwe plan voor Alphen-Stad. Lastiger ligt het met het snippergroen en met de bermen. "We willen groen en water zoveel mogelijk zo laten als het is, dat hebben we ook afgesproken met het waterschap", zegt Van As. "Een punt van zorg is de wateroverlast die wordt veroorzaakt door verharding van tuinen. Het is veel beter om voldoende groen in tuinen te hebben."
Hoewel een aantal politieke partijen dit graag wil, kan in het plan niet worden opgenomen dat bijvoorbeeld 50 procent van een tuin uit groen moet bestaan. Grotere groenstroken kunnen wel worden opgenomen. Er wordt nog bekeken of het mogelijk is om verplicht 'groene' tegels te gebruiken voor nieuwe parkeerplaatsen. Als het juridisch kan, wordt dit alsnog zo opgenomen.
Wettelijk gezien mag iedereen een achtertuin volbouwen. Dat staat zo ook in het nieuwe plan voor Alphen-Stad. De raad is hier niet blij mee. Het plan wordt dan ook zo aangepast dat 50 procent altijd mag, maar meer niet altijd. "Overigens moet er altijd een vergunning worden aangevraagd. Dat is nu zo en dat blijft zo."
Bedrijven aan huis mogen ook. Ook dit is nu al zo, maar weinig mensen weten dit. "We praten dan over kantoren, praktijken en dienstverlening", verduidelijkt de wethouder. "Detailhandel vanuit een woonhuis mag niet, dat blijft zo en we zullen daar ook niet aan meewerken."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden