<p>Het gaat niet goed met de patrijs in het Bentwoud. De SLA wil het tij keren. Foto: SLA</p>

Het gaat niet goed met de patrijs in het Bentwoud. De SLA wil het tij keren. Foto: SLA

Project patrijs in het Bentwoud krijgt steun

Recent hebben acht projecten voor biodiversiteitsherstel in Nederland een financiële bijdrage gekregen uit het nationale ‘Samen voor Biodiversiteit’ fonds. Het bestuur van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken (SLA) is zeer verguld dat zij tot de gelukkigen behoort met het project 'patrijs in het Bentwoud' en een bedrag van € 25.000 hiervoor krijgt. In totaal waren er 130 ingezonden projecten.

Alphen- Het gaat niet goed met de patrijs in het plangebied waar vooral akkerbouw met enige sierteelt plaatsvindt. Door het nemen van specifieke maatregelen wil dit project het tij keren. De patrijs wordt daarbij gezien als een icoonsoort voor andere soorten en voor biodiversiteit in het algemeen.

Activiteiten binnen het project zijn o.a. het afsluiten van meerjarige ‘bloemencontracten’ met akkerbouwers, aanleg van struweel, insectenvriendelijk beheer van bermen en het Bentwoud, monitoring en educatie/voorlichting aan bewoners en scholieren.

Een belangrijk doel van dit project is toename van de patrijzenstand gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast is een integratie van de genomen maatregelen in de agrarische bedrijfsvoering en in het beleid van overheden m.b.t. beheer van hun grond het streven.

Bart van der Spek
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden